TelefonTelefon / infolinia
669 669 620, 605 249 696
Godziny otwarciaGodziny otwarcia
Pn-Pt 09.00-14.00

Misja szkoły

MISJA PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
DLA DOROSŁYCH AS W POZNANIU

Szkoła jest miejscem, gdzie dobro słuchacza stanowi wartość nadrzędną. Słuchacze i nauczyciele tworzą społeczność dynamicznie funkcjonującą, w której słuchacz ma możliwość pełnego rozwoju intelektualnego przy pełnym poszanowaniu jego godności osobistej, uwzględniając jego indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i sytuacje życiowe.

Nasza szkoła wyróżnia się dzięki budowaniu w niej przestrzeni, w której każdy, począwszy od słuchacza a skończywszy na nauczycielu jest traktowany podmiotowo. Słuchacz Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych AS ma świadomość, że wszelkie działania Szkoły służą jego indywidualnemu i wszechstronnemu rozwojowi, służącemu wyposażeniu go w wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego, i świadomego wyboru dalszego kształcenia, a tym samym prawidłowego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie.

Nasza szkoła dąży do tego, by każdy jej słuchacz był człowiekiem, potrafiącym samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.

Nasza szkoła uczy szacunku do samego siebie, innych i świata, w którym żyjemy.

Nasza szkoła przywiązuje dużą wagę do klimatu panującego w niej, gdyż tylko dzięki życzliwemu i nade wszystko kompetentnemu zespołowi pedagogicznemu możemy umożliwić każdemu uzyskanie średniego wykształcenia, właściwe przygotowanie do egzaminu maturalnego, jak również kontynuację nauki.

Nasza szkoła przykłada dużą wagę do profesjonalizmu w pracy dydaktycznej.
Dlatego też w swoim działaniu kieruje się:

  • doskonałą współpracą między nauczycielami a słuchaczami;
  • najwyższą jakością kształcenia, kierując się przekonaniem, że dzięki wspólnemu wysiłkowi słuchacz może osiągnąć duże efekty we własnym rozwoju;
  • systematycznością, solidnością i kreatywnością jako priorytety przyświecające ciągłemu rozwojowi szkoły i tych, którzy ją tworzą.
Kursy maturalne Rekrutacja Terminarz zajęc

Aktualnosci

Sekretariat w ferie

Sekretariat w czasie ferii będzie czynny jest od 9 do 14.

Sekretariat nieczynny

Od 21.12.2019 do 06.01.2020 trwa przerwa świąteczna i sekretariat będzie nieczynny.

Rekrutacja rozpoczęta

Rozpoczęliśmy nabór na rok szkolny 2019/2020 - liceum dla dorosłych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisania się do naszej szkoły. Szczegółowe informacje w zakładce Rekrutacja.

Terminarz - semestr zimowy i letni 2019/2020

Zapraszamy do zakładki terminarz w której umieścilismy nowy plan zajęć.